Tag Archives: Ikari Shinji,Ayanami Rei,Soryu Asuka Langley,Katsuragi Misato